Minőségpolitika

Terézvárosi egészségügyi szolgálat LOGÓ

Kivonat a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat érvényben lévő Minőségirányítási Kézikönyvéből

1.3. A TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT MINŐSÉGPOLITIKÁJA

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete által, 1992. július 1-jei hatállyal megalapított Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (TESZ) küldetése, hogy működési körében, önálló gazdálkodási lehetőségeivel élve, az ellátási körébe tartozó és hozzá forduló betegek magas színvonalú, minőségi és biztonságos egészségügyi ellátását biztosítsa.

Tevékenységével előmozdítani hivatott a lakosság életminőségének javítását, az egészséges életmód terjesztését az ellátást igénybe vevők és szolgáltatást nyújtók biztonságát, valamint az egészségügyi kultúra értékként kezelését.

A TESZ és a szervezetébe tartozó munkavállalók az aktuálisan hatályos jogszabályok alapján a betegek teljes körű ellátására törekednek a szakmai, etikai követelmények, a személyiségi jogok és betegjogok tiszteletben tartása mellett.

A TESZ működésének közvetlen célja Terézváros lakosságának alap- és járóbetegszakellátásának, valamint gondozói és fogászati ellátásának magas színvonalon történő, hatékony és biztonságos szolgáltatása, egyidejűleg biztosítva a foglalkozás-egészségügyi ellátást, ezáltal a kerületben élők, illetve a szolgáltatásokat igénybe vevők egészségi állapotának folyamatos javítása és az ehhez kapcsolódó egészségügyi felvilágosítás.

A TESZ célja, hogy az ellátás biztonsága és hatékonysága érdekében az ehhez szükséges programokat, szabályozásokat kialakítsa és annak mentén, tervszerűen, jogszerűen és szakszerűen végezze tevékenységét.