Fromm Pál Emlékérem díjazottak

Dr. Arányi Gábor

Dr. Arányi Gábor - Urológia, andrológia urológiai
szakrendelés vezető főorvos
2008

Dr. Arányi Gábor urológus főorvos 1993. január 1-je óta dolgozik a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál. Szinte az intézmény egyik alapító tagjának mondható.

Kiváló szakmai felkészültségű szakorvos, gyógyító munkája példamutató. A betegekkel való kapcsolata kifogástalan, humánus. A szakma elismert szakemberként tartja számon.

A szakrendelést megfelelő szakmai és szervezési felkészültséggel irányítja, példamutató kollegiális magatartás, az asszisztenciával való közvetlen, türelmes, segítőkész munkakapcsolata kiemelkedő, melynek során sajátos empátiás készséget is tanúsít.

Az urológiai járóbeteg szakrendelés vezető főorvosaként, a szakmai továbbképzéseken túlmenően, 2001-ben az ELTE Jogi Karán egészségügyi jogból diplomát is szerzett.

A szűrővizsgálatok szervezése mellett intézményi szinten rész vett a minőségirányítási rendszer kialakításában, minőségügyi vezetői megbízásban és ebből fakadóan ezt a feladatkört is folyamatosan ellátja, valamint az ehhez kapcsolódó feladatok elvégzését irányítja, koordinálja.

Dr. Aszódi Ágnes

Dr. Aszódi Ágnes - Nőgyógyászat

szülészet-nőgyógyászat
szakorvos
2015

Végzettség

Debreceni Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem Orvostudományi Kar

Szakvizsgák

szülészet-nőgyógyászat

szülészet-nőgyógyászati ultrahang

Szakmai terület

1983 és 1998 között a Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban, valamint a Semmelweis Kórházban dolgozott.

1998. február 1-je óta dolgozik a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat nőgyógyászati szakrendelésén, 2006 januárja óta szakfőorvosként.

Több mint másfél évtizede végzi a terézvárosi nőgyógyászati betegek szakellátását, a kismamák terhes-gondozását.

Széleskörű szakmai tapasztalata és odaadó munkája eredményeképpen fejlődött Terézváros nőgyógyászati szakrendelése, terhes- gondozása, menopauza és osteoporosis szakellátása, a nőgyógyászati és terhességgel kapcsolatos panaszok kezelésének magas színvonalú és minőségi ellátása.Közvetlen, segítőkész, munkatársai és betegei körében igen közkedvelt.

Tagja a Magyar Nőorvosok Társaságának, a Magyar Szülészeti-Nőgyógyászati Társaságnak, a Magyar Menopauza Társaságnak és a Magyar Osteoarthrológiai és Osteoporosis Társaságnak is.

A terézvárosi betegek jobbulása, gyógyulása, valamint az egészséges magzatok világrajövetele érdekében kifejtett munkáját a szakmai felkészültség, felelősségtudat és az empátia jellemezte és jellemzi, melyhez kellő szakmai alázat és munkavégzés párosul.

Dr. Aszódi Ágnest mind betegei, mind munkatársai megbecsülik és elismerik, 2012-ben a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál az Év orvosa elismerésben részesült.

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Közalkalmazotti tanácsának elnökeként nemcsak a szűkebb szakterületét érintő kérdésekben, hanem a munkavállalók érdekeinek képviseletében is részt vesz.

Szakmai munkája és példamutató emberi magatartása alapján Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Fromm Pál Emlékérem kitüntetésben részesíti.

Dr. Bense Andrea

Dr. Bense Andrea - ortopédia

ortopédiai szakrendelés vezető főorvos
2010

Dr. Bense Andrea 1991 óta ortopéd szakorvosként dolgozik a VI. kerületben. Először a MÁV Kórházban, majd a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat ortopédiai szakrendelésének főorvosa.

2004. óta foglalkozik csontfejlődési és ízületi betegségekben szenvedő gyermekek gyógyúszási terápiájával. Két gyermek édesanyja.

Kimagasló szakmai tudása, betegekhez való empatikus képessége, valamint az AKARAT Diáksport Egyesületben és az Országos Szamaritánus Társaságban ortopédia területén, a mozgásszervi beteg gyermekek rehabilitálásában végzett tevékenység méltóvá teszi a kitüntetésre.

Dr. Gila Józsefné

Dr. Gila Józsefné - laboratórium

laboratórium vezető asszisztens
2012

Dr. Gila Józsefné 1974 és 1976 között az Országos Korányi Tüdő és Pulmonológiai Intézet mikrobiológiai laboratóriumában dolgozott. Ezt követően két évig a farkasgyepűi tüdőszanatórium központi laboratóriumának munkatársa volt, majd 1978 és 1992 között a pápai kórház központi laboratóriumában dolgozott.

Kórházi pályafutását 1992 és 1994 között a fővárosi Szent János Kórház központi laboratóriumában folytatta.

Dr. Gila Józsefné 1994 márciusa óta dolgozik a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat Laboratóriumában, ahol 1998 évtől vezető asszisztensi feladatokat lát el.

2006-ban laboratóriumi asszisztensi képesítése mellé további klinikai kémiai szakasszisztensi végzettséget szerzett.

Dr. Gila Józsefné közvetlen, segítőkész, munkatársai körében közkedvelt, beteg-centrikus szemléletű munkatárs.

Kiváló szervezőképessége és megbízhatósága teszi alkalmassá a laboratóriumi vezető-asszisztensi feladatok ellátására.

Többek között az ő koordinálásával és gondoskodásával tud a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat magas szakmai színvonalon, nagy mennyiségben minőségi laboratóriumi vizsgálatokat végezni.

Az elmúlt 36 év alatt munkáját a szakmai felkészültség, felelősségtudat és az empátia jellemezte. Asszisztensi munkája példaértékű és követendő, kollégáival és a betegekkel a kapcsolata kiváló.

Dr. Joó József

Dr. Joó József - fogászat

fogászati szakrendelés vezető főorvos
1997

 

Dr. Maklári Endre

Dr. Maklári Endre - ortopédia

ortopédia szakrendelés főorvos
2000

 

Dr. Péterffy Ildikó

Dr. Péterffy Ildikó - pszichiátria

pszichiátriai gondozó
gondozóvezető főorvos
2013

Dr. Péterffy Ildikó a Kolozsvári Orvos- és Gyógyszerésztudományi Egyetem Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát 1966-ban. Több éves, Erdélyben végzett pszichiátriai tevékenység után 1982-ben szerzett szakorvosi képesítést Magyarországon.

Több mint két évtizede, 1992 óta dolgozik a Csengery u. 30. szám alatt található Pszichiátriai Gondozóban, amely a gondozói feladatok önkormányzati átvételét követően, 2002-ben vált a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat részévé és lett különálló telephelyként az intézmény szervezeti egysége.

Főorvos asszony több mint 20 éve végzi a terézvárosi pszichiátriai betegek szakellátását, gondozását, 2002 óta a gondozó vezető főorvosaként.

Széleskörű szakmai tapasztalat és több évtizedes odaadó munkája eredményeként fejlődött Terézváros pszichiátriai gondozása, a kerületben előforduló alkalmazkodási zavarok, depressziós és szorongásos állapotok, pánik-zavarok, kényszeres és fóbiás panaszok kezelésének magas színvonalú és minőségi ellátása.

Dr. Péterffy Ildikó főorvos asszony közvetlen, segítőkész, munkatársai és betegei körében közkedvelt kolléganő. A terézvárosi betegek jobbulása, gyógyulása érdekében kifejtett, több évtizedes munkáját a szakmai felkészültség, felelősségtudat és az empátia jellemezte és jellemzi, melyhez kellő szakmai alázat és példaértékű munkavégzés párosul. Szakmai munkája nélkül nem valósulhatott volna meg a korszerű és szakszerű pszichiátriai gondozás a kerületben.

Dr. Sági Viktória

Dr. Sági Viktória - fül-orr-gégészet

fül-orr-gégészet
szakorvos
2016

Végzettség

SOTE Általános Orvostudományi Kar

Szakvizsgák

fül-orr-gégész

Szakmai terület

Specialitása a fül.

1976-ban végzett a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ahol általános orvosi diplomát szerzett.

1977-től tevékenykedik a VI. kerületi szakorvosi rendelőben (Korányi kórház, majd Erzsébet kórház, illetve 1993. évtől, mint Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál) általános orvosként, majd 1986-tól, a szakvizsga megszerzésétől, fül-orr-gégész szakorvosként.

39 évig közalkalmazotti munkaviszonyban szolgálta az egészségügyet, majd nyugdíjazása után és jelenleg is, heti 3 rendelési időben látja el a betegeket intézményünkben.

Több tízezer elégedett orvos-beteg találkozást orvosolt lelkiismeretes és alapos szakmai munkája során, nagy tudással gyógyítja és gondozza a hozzá forduló betegeket.

Kedves, türelmes, rugalmasan kezeli a betegek problémáit, kollégái megbecsülik és elismerik.

Példamutató magatartásával és mérhetetlen szakmai alázatával nagyban hozzájárul az intézet és Terézváros jó hírnevéhez.

Dr. Simkó Elemér

Dr. Simkó Elemér - ideggyógyászatideggyógyászati szakrendelés vezető főorvos
2001

Dr. Szabadi Flóra

Dr. Szabadi Flóra - kardiológia kardiológus főorvos
2011

Végzettség

Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar

Szakvizsgák

társadalomorvostan
belgyógyászat
kardiológia

Szakmai terület

1980-tól a SZOTE Egészségügyi Szervezéstani Intézet munkatársa volt, majd 1984-ben Társadalom-orvostanból szakvizsgát tett.
1984-től a szegedi kórház belgyógyászati osztályán dolgozott, ahol 1988-ban belgyógyászatból tett sikeres szakvizsgát.
1992-től a SZOTE II. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Regionális Centrumában folytatta gyógyító munkáját és 1993-ban kardiológiából szakvizsgázott sikerrel. 1996-ban adjunktusi kinevezést kapott.
2000. október 1-től dolgozik a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat kardiológiai szakrendelésén, sikeres gyógyító munkája elismeréseként 2001. január 1-től a kardiológiai szakrendelés vezetésére kapott megbízást.
2006. január 1-től szakrendelés vezető főorvosi megbízása mellett az intézet szervezési és fejlesztési igazgató-helyettesi feladatait is maradéktalanul ellátja.
Az elmúlt 30 év alatt munkáját a szakmai felkészültség, felelősségtudat és az empátia jellemezte. Gyógyító munkája példaértékű, kollégáival és betegeivel a kapcsolata kiváló, munkatársai megbecsülik és elismerik.

Dr. Szabó György

Dr. Szabó György - nőgyógyászat

szülészet-nőgyógyászat
szakrendelés vezető főorvos
2009

Dr. Szabó György a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett általános orvosi diplomát 1979-ben.

Ezt követően a budapesti Sportkórház Belgyógyászati Osztályán kezdett dolgozni. Munkaköre és szakmai érdeklődése alapján kinevezték az ökölvívó válogatott orvosának, ezt a tevékenységet a mai napig ellátja.

2004-ben ezen tevékenységéért az ökölvívásban adható legmagasabb „Ökölvívás Érdemrend Arany Fokozata” kitüntetésben részesült.

1982-től szülész-nőgyógyász segédorvosként dolgozott a Tatai Városi Kórházban, majd 1987- től a Péterfy Sándor utcai Kórház Szülészet-nőgyógyászati Osztályán helyezkedett el.

1993. január 1-je óta dolgozik a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatánál szülész-nőgyógyász szakorvosként. 1994-től már a nőgyógyászati szakrendelés vezető főorvosa, 2003-tól általános igazgató helyettes.

Másfél évtizede a járóbeteg szakrendelés napi feladatai mellett, nagy körültekintéssel szervezi a nőgyógyászati rendelésen belül a terhes gondozást a kerület lakossága számára. A járóbeteg ellátás mellett nőgyógyászati műtéteket végez, szüléseket vezet.

A nőgyógyászati szakrendelést vezető főorvosaként kiváló szakmai felkészültséggel irányítja. Az intézmény orvosai és a szakdolgozók bizalommal fordulnak hozzá szakmai és magánéleti problémáikkal, melyhez lehetőségeihez mérten mindig segítséget nyújt.

Rendszeresen részt vesz az orvosok és a szakdolgozók képzésében, a képzéseket folyamatosan figyelemmel kíséri. 2009. március 1-től 2009. október 14-ig a Képviselő-testület megbízása alapján ellátta a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató-főorvosi feladatait is.

Dr. Szabó György jelentős és kiváló szakmai múlttal rendelkezik a VI. kerületben. Munkáját nagy empátiával, nagyfokú precizitással látja el a kerület női lakosságának megelégedésére.

Dr. Szabó Katalin

Dr. Szabó Katalin - laboratórium

Orvos igazgató
Laborvezető főorvos

Dr. Szabó Katalin, orvos igazgató, laborvezető főorvos, klinikai laborvizsgálatok szakorvosa, orvos-közgazdász, egészségügyi menedzsment specialista: 13 éve a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat dolgozója, az intézmény laboratóriumában szakrendelés-vezető főorvos. Emellett 2012. május 1-től orvos igazgató és 2012. június 1-től pedig, intézményvezetői megbízás alapján minőségügyi vezető is. 2016-ban rövid időre megbízott igazgatóként, lelkiismeretes és színvonalas munkával ellátta a munkáltatói jogkör gyakorló feladatokat is. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett általános orvosként. Ezt követően folyamatosan tanult, fejlesztette tudását. Először a klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa lett, majd orvos-közgazdász, végül egészségügyi menedzsment szakértő. Szakmai munkakarrierjét az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetnél kezdte. Jelentős állomás volt még a Monori Rendelő Intézet, onnan érkezett a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálathoz. Munkáját következetesen, nagy szorgalommal, a szakmai szabályok betartásával és betartatásával végzi. Munkáját felettese és beosztottjai egyaránt elismerik mind szakmai, mind emberi oldalról. Mindenkor a minőségügyi-, morális-, szakmai-, jogi- és közgazdasági szabályokat tartja irányadónak. Következetesen őrködik azon, hogy minden gördülékenyen működjön. Segítőkészség, következetesség jellemzi.

Dr. Szabó Raffael

Dr. Szabó Raffael - nőgyógyászat

szülészet-nőgyógyászat
szülész-nőgyógyász főorvos
2004

Az egyetem befejezése után nyert felvételt a Szigetszentmiklósi Városi Tanács Egészségügyi Intézetébe és itt kezdte orvosi tevékenységét. Szülész-nőgyógyász szakképesítést 1961-ben szerzett.

Jogelődként a Korányi Kórház és Rendelőintézet nőgyógyászatán dolgozott, mint szakfőorvos 1989 óta. Ettől kezdve folyamatosan a VI. kerületi lakosságért tevékenykedett.

Szakmai munkája területén kimagasló eredményt ért el. Kiváló szakmai felkészültségű orvos, gyógyító munkája példamutató. A betegekkel a kapcsolata kifogástalan, humánus, s a szakma elismert szakemberként tartja számon.

Dr. Szalóki Mária

Dr. Szalóki Mária - fül-orr-gégészet

fül-orr-gégészeti szakrendelés vezető főorvos
2002

Dr. Ungár Anna

Dr. Ungár Anna -tüdőgyógyászat

tüdőgyógyász főorvos
1998

Kissné Papp Mária

Kissné Papp Mária - ideggyógyászat

ideggyógyászat
felnőtt szakápoló, szakrendelés vezető asszisztens
2005

1979-ben kezdte ápolónői munkáját a Szent István Kórház ideggyógyászati osztályán, majd a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat ideggyógyászati szakrendelésén, mint vezető asszisztens dolgozik.

A szakrendelés asszisztensi munkáját magas színvonalon irányítja, a betegekkel a kapcsolata kifogástalan, a VI. kerületi Orvosi Kamara munkájában segít a Kamara elnökének.

A szakrendelés gyógyító feladatából adódóan a kerület betegeit rendkívüli gondossággal és szakmai hozzáértéssel kezeli és irányítja a szakrendelést a vezető főorvos által megadott instrukciók alapján.

Az intézet oktatási centrum, ahol a kötelező creditpontok megszerzését szervezi, ebben maximális odaadással dolgozik.

A kerület lakosainak egészségéért kiemelkedő teljesítményt nyújt.

Kovácsné Városi Éva

Kovácsné Városi Éva - védőnő

védőnői szolgálat, vezető védőnő
2003

Kozák Edit

Kozák Edit - reumatológia

reuma szakrendelés vezető asszisztens 2001

Körpölyné Babics Kornélia

Körpölyné Babics Kornélia - reumatológia

reuma szakrendelés vezető asszisztens
1997

Krählingné Micskei Aranka

Krählingné Micskei Aranka - Ápolási igazgató

Ápolási igazgató
2022

Krählingné Micskei Aranka 1998.03.02-án röntgenasszisztensként lépett be intézményünkbe. 2014.02.17-től helyettes intézeti főnővér, majd 2014.05.20-tól intézetvezető főnővér, esélyegyenlőségi referens. Előtte 6 évig szülésznőként dolgozott. A szakiskolák elvégzését továbbképző intézeti képzés követte, majd a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi karán szerzett szonográfusi diplomát.

Kiemelkedő szakmai és emberi hozzáállása miatt vezető asszisztens, Intézetvezető Főnővér, majd –a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán szerzett egészségügyi menedzser képesítés megszerzése után- Ápolási Igazgatói kinevezést kapott. Aranka 8 éve megkerülhetetlen tagja a Terézvárosi Egészségügyi Szolgált legfelsőbb vezetőségének. Vitathatatlan szakmai tudásán felül minden megnyilvánulásában érezhető szilárd morális alap, a következetes emberséges hozzáállás, az optimális megoldás keresése. Vezetőként a folyamatok optimalizálására törekszik. Általában mindenre figyelő, empatikus, támogató magatartást tanúsít.

A járvány a szakdolgozók jelentőségét előtérbe helyezte. Az állandóan változó feladataik elvégzését kiemelkedő szervezőképességgel irányította. A szűrővizsgálatok, oltási feladatok kapcsán mind a lakosság, mind a dolgozók oldaláról felmerült egyéni megoldási igények teljesítésében élen járt. Mindezt úgy, hogy a tőlünk elvárt gyógyító munka is gördülékenyen folyt. Minden felmerülő igény, kérés megoldását magára vállalta, minden nap kiválóan szervezte egészségügyi szolgálatunk működését.

Néhány szó Dr. Fromm Pál-ról

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete 1996-ban Fromm Pál Emlékérem kitüntetést alapított, melyet azóta is minden év októberében adnak át.

Dr. Fromm Pál emlékezete

„ … az ember csak akkor hal meg, amikor elfelejtik.” /Molnár Ferenc: Liliom/

Dr. Fromm Pál életrajza