Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

1074 Budapest, Csengery u. 25.

06 1 321-2200 igazgatosag@tesz.co.hu

Műszaki koordinátor pályázati hirdetmény

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

                     

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Gazdasági Osztály

Műszaki koordinátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1074 Budapest, Csengery utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény működéséhez szükséges állagvédelmi, üzemfenntartási, karbantartási, felújítási, beruházási, beszámolási, műszaki ellenőrzési, dokumentálási feladatok szervezése, végrehajtása. Az Intézmény épületállományának, épületgépészeti berendezéseinek, villamoshálózatainak és berendezéseinek, orvosi gépműszereinek felügyelete, karbantartásának megszervezése, ellátása. Kivitelezési munkák műszaki és gazdasági előkészítése, bonyolítása, ellenőrzése. Feladataival kapcsolatos tárgyalások előkészítése, levezetése. Kapcsolattartás a vagyonkezelővel. Műszaki szempontból véleményezi az intézmény által beszerzendő gépeket, berendezéseket, javaslatot Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat energiatakarékos, költségkímélő megoldásokra. Az intézmény éves felújítási, karbantartási, felülvizsgálati, kalibrálási, hitelesítési terveinek elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Technikum, Szakirányú műszaki felsőfokú végzettség ,

•         ingatlan üzemeltetési és/vagy kivitelezési területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egészségügyi intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű CT Ecostat program ismerete,

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű szervezőképesség,önálló munkavégzésre-, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna részére a gazdasagiosztaly@tesz.co.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat személyes interjúra hívjuk, - közalkalmazotti jogviszony kizárólag azzal a személlyel létesíthető, aki a fent megjelölt erkölcsi bizonyítványon túl, a besoroláshoz szükséges összes, előző jogviszony igazolást a rendelkezésre bocsájtja, vagy hivatalos TB igazolást hoz, és a munkaköri alkalmassági vizsgálaton "alkalmas" minősítést kap, - a pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit nyújtunk: Béren kívüli juttatás.

Nyitott, családias és jó hangulatú csapat várja jelentkezését.