Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

1074 Budapest, Csengery u. 25.

06 1 321-2200 igazgatosag@tesz.co.hu

Gyermekfogorvos pályázati hirdetmény

 

 

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Ifjúsági és gyermekfogászat

Gyermekfogorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1074 Budapest, Teréz Körút 27.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ifjúsági és gyermekfogászati feladatok ellátása. Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  Egyetem, Fogorvos, Szakvizsga - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes és fényképes szakmai önéletrajz, végzettség(ek)et igazoló okirat(ok) másolata, érvényes működési engedély és MOK tagság igazolás másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a kérelmet feladták, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek, referencia az utolsó munkahelyről.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Horváth Rita nyújt, a 06-1-322-1253 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Dr. Szabó Katalin orvosigazgató részére az igazgatosag@tesz.co.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat személyes interjúra hívjuk, - közalkalmazotti jogviszony kizárólag azzal a személlyel létesíthető, aki a fent megjelölt erkölcsi bizonyítványon túl, a besoroláshoz szükséges összes, előző jogviszony igazolást a rendelkezésre bocsájtja, vagy hivatalos TB igazolást hoz, és a munkaköri alkalmassági vizsgálaton "alkalmas" minősítést kap, - a pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit nyújtunk: béren kívüli juttatás. Nyitott, családias és jó hangulatú csapat várja jelentkezését.