Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

1074 Budapest, Csengery u. 25.

06 1 321-2200 igazgatosag@tesz.co.hu

pénzügyi előadó-pénztáros pályázati hirdetmény

 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Gazdasági Osztály


Pénzügyi előadó - Pénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Tartós távollét helyettesítésének idejéig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1074 Budapest, Csengery utca 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági igazgató által meghatározott, az intézmény pénzügyi szabályzatai és folyamatai szerinti pénzügyi előadói, pénztárosi tevékenységek és feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, Pénzügyi végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Szakirányú,

•         Egészségügyi intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Felhasználói szintű CT Ecostat program ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         Megbízható, önálló precíz munkavégzés, csapatmunkában való részvétel, jó probléma-megoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló okiratok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna részére a gazdasagiosztaly@tesz.co.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat személyes interjúra hívjuk, - közalkalmazotti jogviszony kizárólag azzal a személlyel létesíthető, aki a fent megjelölt erkölcsi bizonyítványon túl, a besoroláshoz szükséges összes, előző jogviszony igazolást a rendelkezésre bocsájtja, vagy hivatalos TB igazolást hoz, és a munkaköri alkalmassági vizsgálaton "alkalmas" minősítést kap, - a pályázatot kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit nyújtunk: béren kívüli juttatás.

Nyitott, családias és jó hangulatú csapat várja jelentkezését.